XVIII Międzyszkolny Konkurs Literacki w ZSP 2 w Tarnowskich Górach

          W tym roku, ze względu na zaistniałą sytuację, nie możemy zaprosić uczestników do naszej  szkoły. Zmienimy też formułę naszego konkursu.

Do udziału  zapraszamy klasy IV- VIII, a także klasy III.

Uczestnik dokonuje wyboru jednej spośród następujących propozycji:

 1. Stworzenie krótkiego filmiku (maksymalnie 4 minuty) na temat PRZECIEŻ DAJEMY SOBIE RADĘ.
 • film powinien być rodzajem zapisu refleksji do sytuacji, w jakiej się znajdujemy
 • pomysł i technika dowolna , zależna od indywidualnego ujęcia tematu
 • film, oprócz obrazu, powinien zawierać komentarz od autora
 1. Stworzenie krótkiego filmiku ( nie dłuższy niż 3 minuty) na temat  JAK DOBRZE, ŻE MAM KSIĄŻKĘ w którym uczeń opowie o swojej ulubionej książce lub bohaterze literackim
 • sposób ujęcia tematu jest dowolny, zależny od indywidualnego podejścia autora
 1. Napisanie wypowiedzi w formie wpisu do pamiętnika pt. MÓJ ZWYKŁY DZIEŃ W TYM OSOBLIWYM CZASIE
 • wypowiedź powinna zająć co najmniej dwie strony formatu A4
 • może zawierać opisy sytuacji, myśli, refleksje, przemyślenia , komentarze
 • sposób i ton ujęcia tematu jest dowolny

CELE KONKURSU

1.Rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej.

2.Rozwijanie  zainteresowań literackich.

3.Zachęcenie do wyrażania opinii.

4.Promowanie talentów i zdolności uczniów.

KRYTERIA OCENY PRAC

1.Ciekawe ujęcie tematu świadczące o  bystrości, spostrzegawczości i szerokiej wyobraźni uczestnika.

2.Różnorodność i plastyczność zaprezentowanych obrazów.

3.Kultura języka – bogactwo środków, poprawność.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z klas III – VIII.
 2. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: I – uczniowie klas 3 – 5; II – uczniowie klas 6 – 8.
 3. Komisja konkursowa wyłoni osobno zwycięzców w kategorii „filmik” oraz „pamiętnik”-             – w każdej z powyższy kategorii wiekowych.

4 Zgłoszenie odbywa się poprzez wysłanie  skanu  karty uczestnika, a także  zgody rodziców  oraz podanie  w wiadomości  linku do nagranego filmiku/ przesłanie w postaci załącznika zredagowanego wpisu do  pamiętnika na adres: danuta.karst@zsp2tg.pl.

5.Wyniki  zostaną przesłane do dnia 21 maja 2021 roku  pocztą mailową na adres szkoły podany w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie. W wiadomości zostanie podany sposób przekazania nagrody.

6.Nagrody sponsoruje Urząd Miasta w Tarnowskich Górach.

7.Prace uczestników powinny zostać wykonane samodzielnie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu Literackiego w ZSP 2 w Tarnowskich Górach
 2. Oświadczenie_udzial_w_konkursie_RODO_2021

TERMIN  ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW

Udział w konkursie prosimy zgłaszać do dnia 7 maja 2021r.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają

 Joanna Frączek joanna.trader@wp.pl

 Danuta Karst  danakarst@gmail.com

Joanna Policht  policht_joanna@o2.pl

 Serdecznie zapraszamy

Kategoria:Pozostałe