STRAJK

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tarnowskich Górach informuje, że Placówka przystąpiła do strajku. Nie ma lekcji, ale są zapewnione zajęcia opiekuńcze.
Gabriela Lebek

Kategoria:Pozostałe