Rekrutacja została zakończona

Rekrutacja uczniów na zajęcia prowadzone w ramach projektu: Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góryzostała zakończona. Listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowych zostaną opublikowane na tablicy informacyjnej w szkole.

Kategoria:Pozostałe