PROJEKT EDUKACYJNY KLASY 7

Klasa 7 w ramach projektu edukacyjnego wykonała prezentację o Tarnowskich Górach.

W swoim projekcie uczniowie mieli do wykonania konkretne zadania; musieli przedstawić cechy przyrodnicze miasta, społeczno-kulturalne oraz gospodarcze.

W szczególności należało zwrócić uwagę na rangę UNESCO, czyli „Listę światowego dziedzictwa”.

Uczniowie zapracowali sobie na zaliczenie projektu oraz przedstawienie tych prac na stronie szkoły. Pozwoliłam sobie wybrać najciekawsze, najrzetelniej wykonane prace kilku uczniów.

Wszystkim uczniom dziękuję za wywiązanie się z terminu.

Tarnowskie Góry wczoraj i dziś K. Panchyrz

Tarnowskie Góry moje miasto M. Micuła

Prezentacja o Tarnowskich Górach W. Leksy

Tarnowskie Góry A. Kopyto

Kategoria:Pozostałe