PROJEKT EDUKACYJNY KLASY 7

Klasa 7 w ramach projektu edukacyjnego wykonała prezentację o Tarnowskich Górach.

W swoim projekcie uczniowie mieli do wykonania konkretne zadania; musieli przedstawić cechy przyrodnicze miasta, społeczno-kulturalne oraz gospodarcze.

W szczególności należało zwrócić uwagę na rangę UNESCO, czyli „Listę światowego dziedzictwa”.

Uczniowie zapracowali sobie na zaliczenie projektu oraz przedstawienie tych prac na stronie szkoły. Pozwoliłam sobie wybrać najciekawsze, najrzetelniej wykonane prace kilku uczniów.

Wszystkim uczniom dziękuję za wywiązanie się z terminu.

Tarnowskie Góry wczoraj i dziś K. Panchyrz

Tarnowskie Góry moje miasto M. Micuła

Prezentacja o Tarnowskich Górach W. Leksy

Tarnowskie Góry A. Kopyto

Kategoria:Pozostałe

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia informuje o obowiązku rozliczenia przyznanych stypendiów szkolnych w nieprzekraczalnym terminie do  5 czerwca br.

W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy beneficjentów pobierających stypendia szkolne  o składanie dokumentów potwierdzających dokonane zakupy i opłaty na cele edukacyjne w zamkniętej, zaadresowanej na WYDZIAŁ EDUKACJI, SPORTU I ZDROWIA URZĘDU MIEJSKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH kopercie i wrzucenie jej do urny znajdującej się przed wejściem głównym budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 lub przy ulicy Rynek 4.

            Przypominamy, że podstawą do refundacji poniesionych kosztów jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur i rachunków ( wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia – jeśli sam złożył wniosek) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę lub inną placówkę  dot. zajęć organizowanych za ich pośrednictwem.

            Faktury, rachunki, zaświadczenia itp. dokumenty muszą być opisane przez wnioskodawcę według poniższego wzoru : „Drugostronnie wymienione artykuły/usługi zostały zakupione dla wyrównywania szans edukacyjnych dla ucznia/uczennicy (imię i nazwisko ucznia)……………Nazwa szkoły ……………… za przyznane stypendium w kwocie ………….. zł.

 Numer Decyzji …..”.  Data i podpis wnioskodawcy.                   

            Do dokumentów należy dołączyć kserokopię przyznanej decyzji.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem  (32) 39 33 644

Kategoria:Pozostałe

Dzień Ziemi

W dniu 22 kwietnia tradycyjnie obchodzimy Dzień Ziemi.

Osoby zainteresowane obchodami, proszone są o wejście na stronę  www.dzienziemiwmk.pl  

w środę o godzinie 11.40. Można na bieżąco brać udział w konferencji z okazji Dnia Ziemi.

Kto chce pochwalić się swoją „wirtualną obecnością” zgłosi się po konferencji z informacją mailową do P. Zgagacz, że brał udział w tej konferencji i napisze w kilku zdaniach, co go najbardziej zainteresowało.
Ciekawe wypowiedzi zostaną nagrodzone.
Plan konferencji zostanie przesłany przez e-dziennik poniżej.

Kategoria:Pozostałe

Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021


Nabór do I klasy

na rok szkolny 2020/2021


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ogłasza zapisy uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Nabór, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci z obwodu, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu szkoły, w tym roku prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną, w terminach od 1 do10 kwietnia 2020 roku.

Dokumenty można pobrać ze strony www Zespołu z zakładki Szkoła – Zapisy do szkoły

W związku z zaistniałą sytuacją zeskanowane, podpisane oraz zaszyfrowane wnioski należy przesłać na adres mailowy szkoły:

sp16@poczta.onet.pl

Formę papierową wniosków/zgłoszeń można dostarczyć do szkoły po okresie kwarantanny.

Informacje można również uzyskać codziennie drogą mailową

lub pod numerem telefonu: 32 284 17 00 w dniach 1 oraz 9 kwietnia 2020 r. w godz. 9.00-12.00

Kategoria:Pozostałe

Informacja

W związku z zagrożeniem koronawirusem,

w trosce o naszych pracowników został zmieniony system funkcjonowania Placówki. Uprzejmie prosimy,
o kontakt w sprawach pilnych drogą mailową (sp16@poczta.onet.pl, p23@poczta.onet.pl )

lub telefoniczną – 32-284 17 00, 32 284 23 07.

Dziękujemy za wyrozumiałość

i przepraszamy za utrudnienia.

Dyrekcja

Kategoria:Pozostałe

Odwołane zajęcia dydaktyczne


W związku z decyzją rządowego zespołu zarządzania kryzysowego (zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa) zostaje zamknięta szkoła i przedszkole do 25 marca 2020 r. W czwartek 12 marca i piątek 13 marca będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, uczniów, którzy nie mają opieki. Nie będzie zajęć dydaktycznych.
Dyrekcja

Kategoria:Pozostałe

#SzkołaPamięta

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tarnowskich Górach wziął udział w akcji MEN #SzkołaPamięta.
Jak co roku uczniowie naszej szkoły udali się pod pomnik znajdujący się w pniowieckim lesie. 3 września 1939roku w Pniowcu, w lesie nad kanałem zostało zamordowanych przez Niemców 13 Polaków. Wszyscy zostali zakopani w zbiorowej mogile. Dziś znajduje się w tym miejscu pomnik poświęcony poległym. Dopiero po wojnie ciała zostały przeniesione na cmentarz w Strzybnicy. Uczniowie klas1-3 oraz 6 posprzątali obejście wokół pomnika i zapalili znicze. Przy okazji wysłuchali historii związanej z tym miejscem. Klasa VIII odwiedziła groby bohaterów na cmentarzu w Strzybnicy oraz obelisk w parku upamiętniający powstania śląskie.

Kategoria:Pozostałe