Grupa Starszaków

6.04.2020 poniedziałek

1. Odkrywanie litery f, F. Rysowanie po śladach rysunków.
Określanie pierwszej głoski w słowie farby i w nazwach rysunków.
Odkrywanie litery f : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Układanie schematów i modeli słów: farby Franek.
Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

2. Osłuchanie z piosenką pt.: Znaki Wielkanocy – You Tube
Wytłumaczenie nowych słów
i wprowadzenie dziecka w tematykę zbliżających się świąt.
Przybliżenie dzieciom zwyczajów wielkanocnych.