Grupa Starszaków

Temat tygodnia: Przedszkola czas już minął.


15.06. poniedziałek

1. Osłuchanie z piosenką Przedszkola czas już minął. Rozmowa na temat tekstu piosenki.
Wytłumaczenie nowych słów.
Nauka refrenu piosenki.

2. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej pt.: Pocieszajki dla maluchów.
Rozwijanie mowy. Zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu.

16.06. wtorek

1. Kończenie rysowania szlaczków. Dzielenie nazw obrazków na sylaby i głoski.
(książka s.773)
Utrwalanie refrenu piosenki: Przedszkola czas już minął.

2. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków .
Rozwijanie umiejętności liczenia; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.


17.066. środa

1. Czytanie tekstu wyrazowo – obrazkowego o wakacjach.
Kończenie kolorowania kredek według wzoru.


2. Nauka pierwszej zwrotki piosenki Przedszkola czas już minął.
Utrwalanie refrenu .
Zabawy na świeżym powietrzu.

18.06. czwartek

1.Utrwalanie I zwrotki i refrenu piosenki.
Czytanie tekstu samodzielnie lub z pomocą rodzica.
Rozmowa na temat tego co dzieci poznały w przedszkolu.
Rysowanie słoneczek po śladzie (książka s. 77)

2. Co najbardziej podobało mi się w przedszkolu – rysunek.


19.06. piątek

1. Nauka II zwrotki piosenki : Przedszkola czas już minął.
Utrwalanie całej piosenki.

2. Ćwiczenia w książce, s. 94-95
Zabawy na świeżym powietrzu.

Temat tygodnia: Wakacyjne podróże.

8.06. poniedziałek

1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby
pt.: Wakacyjne podróże.
Rozwijanie mowy, zapoznanie z kontynentami i globusem – kulistym modelem Ziemi.

2. Wykonanie łódki według instrukcji. Rysowanie po śladach.
( książka s. 60)


9.06. wtorek

1.Wykonanie pracy plastycznej – wakacje nad morzem.
Zwrócenie uwagi na dobór kolorów.

2.Zabawy na świeżym powietrzu – obserwacja zmian
zachodzących w przyrodzie .


10.06. środa

1. Naklejanie obok obrazków środków lokomocji, obrazków odpowiednich miejsc.
(książka s. 62)

2. Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce.
Dzieci formują z pogniecionego papieru pasmo górskie, przyklejają je na kartce z bloku technicznego; malują farbami na różne odcienie brązu; malują drzewa iglaste
u podnóża gór.

TEMATYKA TYGODNIA
Niby tacy sami,a jednak inni.

1.06. poniedziałek
1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Piłka dla wszystkich.
Kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych.

Rozmowa na temat opowiadania.
– Co śniło się Frankowi ?
– O czym opowiadał Adzie?
– Jak zachowywali się chłopcy?
– Co zrobił ich kapitan?
– Kim został Franek na meczu?
– Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie?
– Co będzie ćwiczył Franek?
– Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku a jak potem po rozmowie z kapitanem?
Wyjaśnienie pojęcia TOLERANCJA.

2. Rysowanie siebie w swoim ulubionym ubranku
i ze swoją ulubiona zabawką, ( książka s. 54)


2.06. wtorek

1. Co jest cięższe, a co lżejsze.( książka s. 55)
Zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej – jeżeli taka znajduje się w domu.

2. Zabawy na świeżym powietrzu.


3.06. środa
1. Rozmowa na temat obrazka, opowiadanie co się na nim dzieje. (książka s. 55- 56)

2.Rozmowa z dzieckiem na temat kogo nazywamy przyjacielem?
Dzieci nazywają cechy jakim charakteryzuje się przyjaciel.
Wykonanie pracy plastycznej – Obrazek dla przyjaciela – technika dowolna.

4.06. czwartek

1. Opowiadanie o tym jak Ada i Olek obchodzili Dzień Dziecka.( książka s. 58)

2.Gry i zabawy na świeżym powietrzu.


5.06. piątek

1. Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk: Moje uczucia.
Rozmowa na temat tekstu.
– Co mieszka w sercu?
– Czy zawsze jest nam wesoło?
– Czy zdarza się, że jesteśmy smutni?
– Czy zdarza się, że jesteśmy źli ?


2. Rysowanie na kartkach tego, co cieszy dzieci, i tego co smuci.
(Kartka papieru podzielona na pół.)
Omówienie rysunków.

Tematyka tygodnia: Święto rodziców

26.05. wtorek

1.Rysowanie kredkami swojej mamy i taty.
Zwrócenie uwagi na dobór kolorów i zachowanie proporcji sylwetki.

2.Swobodne zabawy na świeżym powietrzu.


27.05. środa

1. Rozmowa z dzieckiem na temat: Jak dzieci mogą pomagać swoim rodzicom?
(książka s. 49)

2. Laurka dla Mamy – praca plastyczna.
Rozwijanie sprawności manualnej.


28.05. czwartek

1. Odwzorowanie kwiatków dla mamy.
Rysowanie po śladach rysunków róż.
(książka s. 51)

2. Utrwalanie wiersza
J. Koczanowskiej pt.: Mama i tata.
Zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę i ładną recytację wiersza.


29.05. piątek


1.Rysowanie szlaczków po po śladach, a potem samodzielnie.
( książka s. 53.)

2. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej pt.: Festyn.

Rozmowa na temat opowiadania.

25.05. poniedziałek

1.Oglądanie przez dzieci zdjęć rodziców z dzieciństwa.
Słuchanie opowieści związanych z dzieciństwem rodziców.

Układanie zdrobnień do słów: mama i tata.

( książka s. 44- 452. Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej pt.: Mama i tata.
Rozwijanie mowy i pamięci dziecka.
Rozmowa na temat wiersza.
– Kim dla dzieci jest mama i tata ?
– Za co dzieci dziękują rodzicom?

Temat tygodnia : Łąka w maju.

21.05. czwartek
1. Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt.
Nazywanie ich.
Określanie, dlaczego trudno było je odszukać.
(książka s.43)

2. Spacer na łąkę – zachęcanie do wnikliwej obserwacji napotkanych
na łące roślin i zwierząt.
Obserwowanie zachowania owadów, słuchanie wydawanych przez nie odgłosów.
Obserwowanie roślin poruszanych wiatrem.
Robienie bukietów z kwiatów.


22.05. piątek

1. Wysłuchanie wiersza Bożeny Formy Wiosna.

Powiał wiatr majowy,
łąka zapachniała.
Świeżą koniczyną
pokryła się cała.

Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.

Słońce mocno grzeje,
świat do życia budzi.
Dobry czas nastaje
dla zwierząt i ludzi.

1. Rysowanie majowej łąki na zielonych kartkach.
(kredki świecowe, ołówkowe lub pastele)

18.05.poniedziałek
1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby: Zabawa w chowanego.

Rozmowa na temat opowiadania.

– W co bawili się: żabka, konik polny,biedronka i motylek cytrynek?
– Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół?
– Co to jest barwa ochronna?

2.Poznanie cyklu rozwojowego motyla. Numerowanie kolejnych obrazków za pomocą kropek
lub liczb. ( książka s.38)
Spacer na łąkę – obserwacja piękna majowej przyrody.

19.05. wtorek

1. Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie pętlą owadów.
Dokończenie rysunku motyla według wzoru.
( książka s.39 )


2. Majowa łąka – praca plastyczna, technika dowolna.


20.05. środa

1. Rozmowa na temat budowy biedronki.

Biedronki należą do rodziny chrząszczy.
Przechodzą przez stadia przeobrażenia (jak np. motyl).
W Polsce najczęściej spotykanymi gatunkami biedronek są
dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że liczba kropek
nie wskazuje na wiek, tylko na gatunek.
Biedronki są pożyteczne, bo zjadają mszyce, które są szkodnikami roślin.

2. Wykonanie biedronki – praca plastyczna.

Tematyka tygodnia : Moja ojczyzna.

4.05. czwartek

1. Oglądanie obrazków flag.Nazywanie z pomocą rodzica
państw UE, do których te flagi należą. Oglądanie mapy Europy.
Słuchanie nazw państw europejskich – sąsiadów Polski.
( karta pracy, s. 34-35 )

2. Potrawa włoska.

Wskazanie na mapie europy Włoch i stolicy – Rzym.
Wykonanie pizzy. Zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków;
określanie jakie produkty są potrzebne do wykonania pizzy.
Zamiennie :
dzieci mogą przygotować pizzę z plasteliny lub namalować farbami.

Utrwalanie piosenek.

15.05. piątek

1. Baśń duńska.

Słuchanie baśni H. Christiana Andersena : Księżniczka na ziarnku grochu.
Wskazanie na mapie Europy Danii, podanie nazwy stolicy – Kopenhaga.
Wykonanie ilustracji do wysłuchanej baśni.

2. Zabawy na świeżym powietrzu.

11.05. poniedziałek

Oglądanie widokówek, książek, zdjęć o Warszawie.
Opisywanie charakterystycznych miejsc stolicy.

Utrwalanie słowa stolica i nazwy miasta Warszawa.
Oglądanie mapy Polski , wyjaśnienie co oznaczają poszczególne kolory.
Odszukanie na mapie Wisły, Bałtyku i Warszawy.
Pokazanie miejscowości zamieszkania dzieci.

2. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej: Zakochany w syrenie.
Rozmowa na temat opowiadania.
– O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu ?
– Kto pomógł jej przedstawić legendę.

– Wspólne z rodzicami opowiadanie legendy.

12.05. wtorek
1. Określanie co zwiedzali w Warszawie Ada, Olek i rodzice.
( książka s. 30 -31)

2. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.
Porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach ( różna pojemność)
( książka s. 32- 33)


Doświadczenie
Wlewanie takiej samej ilości soku do szklanek o różnej pojemności.
Oglądanie szklanek i dochodzenie do wniosku, że o ilości soku nie mówi
jego poziom w szklankach, tylko miarka jaką płyn ten rozlewano.

13.05. środa

1. Omówienie zasad zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu.

Słuchanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego
Samodzielne śpiewanie hymnu.

2. Kolorowanie syrenki – książka s. 29

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region.

7.05. czwartek

1. Określanie, co przedstawiają zdjęcia.
Odszukanie w naklejkach zdjęć podobnych krajobrazów i naklejanie
ich obok odpowiednich zdjęć.
Rysowanie takiego samego rysunku po prawej stronie, jaki jest po lewej stronie.
Określanie, co znajduje się w rogach rysunków.
Karta pracy, cz. 4,s. 26

2. Wykonanie papierowych serwetek.
Obrazki, zdjęcia, oryginalne ażurowe, koronkowe serwetki – pokaz.
Pokaz sposobu składania papieru i wycinania poszczególnych elementów.
Oglądanie powstałych serwetek, zwrócenie uwagi na symetryczność wzorów
powstałą dzięki odpowiedniemu złożeniu papieru.

Utrwalanie piosenki : Najpiękniejsze miejsce świata.


8.05. piątek

1. Nauka wiersza Ewy Stadtmuller : Kim jesteś ?
Rozmowa na temat wiersza.
– Co jest bliskie osobie z wiersza?
– Jakie znaki ojczyste?
– Co jest jeszcze bliskie?
– Kim jest osoba z wiersza?
– A kim Ty jesteś?

2. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem- samodzielnie.
Rysowanie po śladach spirali – dużych i małych.
Karta pracy,cz.4,s.27

Zabawa Dokończ zdania.
Rodzic mówi początek zdania, a dziecko zdanie kończy.

Miejscowość, w której mieszkam, to….( dziecko podaje nazwę miasta i nazwę dzielnicy)
Mieszkam przy ulicy…..
Lubię swoją miejscowość bo…..
Moje przedszkole znajduje się w ….. przy ulicy……

4.05. poniedziałek
1. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby:Małe miasteczko.
Rozmowa na temat wiersza.
– Jak wygląda małe miasteczko?
– Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?
Wskazanie różnic między miasteczkiem, wsią, a dużym miastem.

2. Spacer po swojej miejscowości.
Obserwowanie zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy.
Poznawanie nazw mijanych ulic.
Zwrócenie uwagi na budownictwo jedno- i wielorodzinne.
Utrwalanie swojego adresu.

Karta pracy część 4, s.20.
Rysowanie szlaczków po śladach a potem samodzielnie.
Wklejanie w ramce widokówki, zdjęcia albo rysują ważne miejsce ze swojej miejscowości.


5.05.wtorek
1. Słuchanie legendy dla danej miejscowości, regionu.
Legenda o kmieciu Rybce .
Słuchanie piosenek w wykonaniu zespołu Śląsk.

2. Spacer po okolicy, poznawanie miejsc użyteczności publicznej.
Moja miejscowość rysowanie kredkami.

Praca w książce zgodnie z omawianą tematyką

6.05.środa

1.Słuchanie piosenki: Najpiękniejsze miejsce świata.
Nauka I zwrotki piosenki i refrenu.

2. Zapoznanie dzieci z wyglądem herbu miasta Tarnowskie Góry.
Rozmowa na temat herbu naszego miasta.
Zwrócenie uwagi na to, że miasto Tarnowskie Góry składa się z dzielnic.

Wykonanie herbu naszej dzielnicy –
wydzieranka z kolorowego papieru.

28.04. wtorek

1.Rodziny zwierząt – utrwalanie nazw zwierząt i miejsca w których mieszkają .
– kogut, kwoka,kurczątko, kurnik
– krowa, byk, cielątko , obora
– klacz, ogier, źrebak, stajnia
– kaczka, kaczor, kaczątko, kacznik
– owca, baran, jagnię, owczarnia
– koza, kozioł, koźlątko, koziarnia
– locha, knur, prosię, chlew

2. Zwierzęta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami,
zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór kolorów
i rozmieszczenie sylwet na kartce.

29.04. środa

1. Wysłuchanie wiersza Teresy Fiutowskiej –
Podwórkowa awantura.
Wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów.
Rozmowa na temat wiersza :
– Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?
– Jakie zwierzę próbowało je uspokoić?
– W jaki sposób to zrobiło?
– Zwrócenie uwagi na odgłosy wydawane przez zwierzęta wymienione w wierszu
i naśladowanie tych głosów przez dzieci.

2. Wykonanie makiety wiejskiego podwórka-
rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej.

30.04. czwartek
1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby
Dzień Flagi.
Rozmowa na temat opowiadania:
– Po co przedszkolaki malowały flagi?
– Jak czuła się Ada maszerując 2 maja
z kolegami i koleżankami machając chorągiewką?
– Z czego była dumna?

2. Wykonanie chorągiewki z kolorowego papieru.
Zwrócenie dziecku uwagi na należny szacunek dla symboli narodowych.
Umieszczenie chorągiewki w zaszczytnym miejscu.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej to polskie święto obchodzone 2 maja,
wprowadzone by propagować wiedzę o Polskiej tożsamości
oraz symbolach narodowych.
Flaga składa się z dwóch poziomych pasów:
białego i czerwonego.Pierwszy symbolizuje czystość i niepokalanie,
drugi – odwagę i waleczność.
Oficjalnie flaga została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.

27.04. poniedziałek
1. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Strażnicy przyrody.
Rozwijanie mowy; kształtowanie postaw proekologicznych.

2.Odkrywanie litery h H.
Rysowanie po śladach rysunków..
Określanie pierwszej głoski w słowie hamak i w nazwach rysunków.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Odkrywanie litery h : malej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Układanie schematów i modeli słów : hamak, Hubert.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, utrwalanie poznanych liter.

Praca w książce zgodnie z omawianą tematyką.
Utrwalanie piosenek z miesiąca marca i kwietnia.

24.04. piątek

1.Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Lis i lornetka.
– Rozwijanie mowy i kształtowanie postawy proekologicznej.

– Rozmowa na temat opowiadania.
– Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie ?
– Dlaczego zwierzęta bały się dzieci ?
– Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, lis, ptaki?
– Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola ?
– Kogo narysowała Ada? Dlaczego ?
– Co narysowała pani ? Co przedstawiał jej rysunek ?

2. Rysowanie kredkami tego, co kojarzy się dzieciom z lasem.
Praca w książce zgodnie z tematyką.

Utrwalanie piosenek.

23.04 czwartek

1. Kochamy naszą planetę.
Wysłuchanie wiersza Bożeny Formy:

Dbaj o przyrodę.
Kochamy naszą planetę,
przecież na niej mieszkamy,
chcemy, by była piękna,
dlatego o nią dbamy.
Nie zaśmiecamy lasów,
w nich żyją zwierzęta,
to nasi przyjaciele.
każdy z nas o tym pamięta.
Chcemy mieć czystą wodę
w jeziorach i oceanach,
chcemy , by słońce świeciło
na czystym niebie dla nas.

Zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko;
– wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.

2.Praca plastyczna – moja piękna Ziemia.
technika dowolna.

22.04.środa
1.Segregujemy śmieci;
przygotować różne opakowania:
papierowe, szklane,aluminiowe i plastikowe,
– dzieci zastanawiają po czym po czym jest dane opakowanie
i segregują je według materiału z jakiego zostały wykonanie,
– następnie umieszczają śmieci w workach bądź pojemnikach.

Nauka na pamieć rymowanki:
Kolory kontenerów wszyscy dobrze znamy,
segregujemy śmieci, do nich je wrzucamy:
do żółtego butelki,
szkło do zielonego,
gazety i kartony zawsze do niebieskiego.

Podkreślenie znaczenia segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania
w celu uzyskania materiału,który może zostać
ponownie wykorzystany – recykling.

2. Prezent z okazji Dnia Ziemi – 22.04.

Spacer po najbliższej okolicy – zbieranie śmieci
i porządkowanie najbliższego otoczenia.
Wdrażanie dziecka do poprawnych, prawidłowych zachowań
– czyli wyrobienie nawyku nie rzucania śmieci na ziemię.
Praca w książce zgodnie z omawianą tematyką

Tematyka tygodnia: WIOSNA NA WSI

21.04. wtorek

1. Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Przyjaciel przyrody.
Oglądanie drzew liściastych i iglastych.
Utrwalanie ogólnej budowy drzewa – korzenie, pień, korona z liśćmi.
Określanie, które części rośliny rosną pod ziemią, a które nad nią.
Wypowiedzi na temat : Co to jest las?
Jak należy zachowywać się w lesie?
Rozwijanie mowy ,
kształtowanie postaw proekologicznych.

2. Malowanie farbami wiosennego, kwitnącego drzewa.
Zwrócenie uwagi na zachowanie proporcji poszczególnych części.

Spacer do lasu obserwacja przyrody, słuchanie śpiewu ptaków.

20.04. poniedziałek

1.Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej -Zaremby Uparty kogut.
Wyjaśnienie znaczenia nowych słów.

Rozmowa na temat opowiadania.
– Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi?
– Z kim bawił się Olek?
– Co robiła Ada?
– Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego?
– Czym zajęli się tata z wujkiem?
– Jak mama przechytrzyła koguta? Czy jej się to naprawdę udało?


2.Odkrywanie litery ż, Ż


Rysowanie po śladach rysunków.
Określanie pierwszej głoski w słowie żubry i w nazwach rysunków.
Odkrywanie litery ż: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Układanie schematów i modeli słów: żubry,Żaneta.
Rozpoznawanie poznanych liter.

16.04. czwartek

1. Wskazywanie na rysunkach: słowika, wróbla, jaskółki, bociana.
Kolorowanie rysunków ptaków,które powracają do Polski wiosną.
Nazywanie ptaków przedstawionych na zdjęciach.
Rysowanie po śladach ramek zdjęć. (książka str. 65).
Rozwiązywanie zagadek:

– Pióra biało – czarne,
buciki czerwone;
uciekają przed nim żabki,
bardzo przestraszone.

– Wiosną do nas przyleciała
ta ptaszyna czarna, mała.
Murować się nie uczyła,
ale gniazdko ulepiła.

– Już po lesie kuka,
gniazdka sobie szuka.
Jak znajdzie, podrzuca jaja,
niech inni je wygrzewają.

– Śpiewa wysoko
piosenki do słonka,
głos ma podobny
do drżenia dzwonka.

Pokazanie na globusie lub mapie drogi bocianów
z Egiptu do Polski.

2. Robienie wiosennych porządków w ogródku.
– grabienie zeschłych liści, patyczków, gałązek.
Zachęcanie do prostych prac na powietrzu.
Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

17.04. piątek

1.Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby: Sąsiad szpak.
– Zapoznanie z wyglądem szpaka i jego zwyczajami.
-Rozmowa na temat opowiadania.


2. Wykonanie budki lęgowej szpaka – praca plastyczna.

– pudełko po zapałkach
– kolorowy papier
– pół zapałki
WYKONANIE :
– pudełko oklejamy kolorowym papierem;
na szerszym boku pudełka naklejamy na środku kółko w innym kolorze;
– pod kółkiem robimy maleńki otworek, w który wkładamy zapałkę;
– z paska papieru zgiętego na połowę robimy daszek budki lęgowej


-Praca w książce zgodnie z omawianą tematyką.

Zabawy na świeżym powietrzu.
Slalom z krążkami na głowie,
rzut piłką do celu np. wiaderka

14.04.wtorek

1.Odkrywanie litery j,J.Rysowanie po śladach rysunków.
Określanie pierwszej głoski w słowie jajka i w nazwach rysunków.
Odkrywanie litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Układanie schematów i modeli słów:jajka, jagoda.

2.Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej:
Gdzie budować gniazdo?
Rozmowa na temat opowiadania.
Rozwijanie mowy ; poznawanie nazw ptaków.

15.05. środa

1.Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji.

Dziecko wybiera sobie 10 klocków.
Rodzic podaje zadania, a dziecko stara się je rozwiązać, dokładając klocki
lub je odkładając. np. : Na drzewie siedziało 7 wróbli, (dziecko układa przed sobą 7 klocków).
Potem przyleciały jeszcze 3 wróble -( dziecko dokłada jeszcze trzy klocki).
Ile wróbli siedzi teraz na drzewie?
Dziecko liczy klocki, podaje ich liczbę, odpowiada na pytanie i układa działanie
7+3=10

Na drzewie było 8 gołębi. Przejeżdżający samochód wystraszył je i wszystkie odleciały.
Ile gołębi pozostało na drzewie?

2.Wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru – Bocian.
Wysłuchanie wiadomości na temat bociana- Internet

10.04. piątek

1.Kolorowanie koszyczka zgodnie z kolorami kropek.
Dzielenie nazw zdjęć na sylaby lub na głoski.
Rysowanie pod każdym zdjęciem odpowiednią liczbę odpowiadającą
liczbie głosek lub sylab.

2.Słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego: Śmigus-
zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek.

Śmigus! Dyngus! Na uciechę
z kubła wodę lej ze śmiechem!
Jak nie z kubła, to ze dzbana,
śmigus- dyngus dziś od rana!

Staropolski to obyczaj,
żebyś wiedział i nie krzyczał,
gdy w Wielkanoc, w drugie święto
będziesz kurtkę miała zmokniętą.

3. Rodzinne zdobienie pisanek.

9.04. czwartek
1. Zabawy badawcze – Wokół jajka –
poznanie budowy i właściwości jajka, zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek.
Rozbicie jajka przy dziecku, oglądanie jego zawartości.
Nazywanie poszczególnych części składowych: skorupka, białko żółtko.

2.Zabawy i ćwiczenia pod hasłem: Co można zrobić z jajka?

Wymyślanie przez dzieci przepisów na potrawy z jajek i nadawanie im nazw.
Wykonanie z pomocą rodziców słodkiego deserku- mniam palce lizać!!!!
A oto przepis:

Ubicie piany z białka na sztywno, utarcie żółtka z cukrem i połączenie.
Co wyszło? A czy smakowało?

8.04. środa
 
1. Ozdabianie wyciętych papierowych jajek ( wielkość dowolna, ).
Narysowanie na kartce koszyczka i wklejenie do niego papierowych pisanek.
 
 
2. Zabawy na świeżym powietrzu :
– slalom z ugotowanym jajkiem na łyżce, ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej.
Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki:
 
Ręce w przód,
ręce w górę,
i podskokiem aż pod chmurę.
Ręce w dół,
ręce w bok,
nogi wykonują skok.
Wszyscy ćwiczą bez wyjątku,
zaczynamy od początku.
 
Utrwalanie piosenki Znaki Wielkanocy.
 

6.04.2020 poniedziałek

1. Odkrywanie litery f, F. Rysowanie po śladach rysunków.
Określanie pierwszej głoski w słowie farby i w nazwach rysunków.
Odkrywanie litery f : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Układanie schematów i modeli słów: farby Franek.
Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

2. Osłuchanie z piosenką pt.: Znaki Wielkanocy – You Tube
Wytłumaczenie nowych słów
i wprowadzenie dziecka w tematykę zbliżających się świąt.
Przybliżenie dzieciom zwyczajów wielkanocnych.

7.04.2020 wtorek

1. Rysowanie po śladach rysunków drugich połówek pisanek.
Rysowanie po prawej stronie karty takich samych pisanek , jakie są po lewej.
książka str. 73

2.Utrwalanie piosenki Znaki Wielkanocy.
Oglądanie kartek świątecznych- rozmowa na temat tradycji
wysyłania życzeń świątecznych. Wybraną przez dziecko kartkę,
rodzic przecina na 8 różnych elementów.
Dziecko składa elementy w całość, a następnie nakleja wszystko na kolorową kartkę.

3. Zabawa Ciepło, zimno, pod hasłem : Szukamy jajka –
(jajko ugotowane na twardo!!!). Życzę miłych poszukiwań !!!!