INFORMACJE

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola nr 23 na rok szkolny 2021/2022

DRODZY RODZICE!

  • Informujemy, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi i możliwościami organizacyjnymi naszego przedszkola od  1września 2020 r. do przedszkola mogą przybyć wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2020/2021.
  • Przedszkole będzie funkcjonować dostosowując się do wytycznych GIS czyli w tzw reżimie sanitarnym.
  • Dzieci schodzą się do przedszkola od godz 6.30 do 9.00
  • Dziecko do przedszkola przyprowadzane i odbierane jest przez jednego opiekuna.
  • W przedsionku przedszkola, wyznaczony pracownik będzie odbierać dzieci od rodziców.
  • Wyjątek stanowić będą nowo przyjęte przedszkolaki,

        z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla    

        nich środowisku. Maluszek będzie mógł wejść

        z rodzicem do szatni przedszkolnej, z zachowaniem zasady: 1  

        rodzic z dzieckiem w odległości 2 m od kolejnego rodzica z   

        dzieckiem.

  • Rodzic przebywając w budynku zobowiązany jest do noszenia maseczki i dezynfekcji rąk.

Ważne informacje można przekazać telefonicznie – 32 2842307 lub mailem p23@poczta.onet.plDzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
Przypominamy, że wszystkie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez żadnych oznak choroby (w tym zaczerwienione oczy, katar, kaszel, gorączka, bóle brzucha, głowy i gardła).

Prosimy o zrozumienie – wszystkie procedury i działania wynikają z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwu, dzieciom oraz pracownikom przedszkola.