Autor: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Rekrutacja została zakończona

Rekrutacja uczniów na zajęcia prowadzone w ramach projektu: Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góryzostała zakończona. Listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowych zostaną opublikowane na tablicy informacyjnej w szkole.

Kategoria:Pozostałe

Nasza szkoła przystępuje do projektu unijnego

 

W szkole od nowego roku szkolnego będzie realizowany projekt unijny:

„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”

Rekrutacja uczniów do udziału w projekcie rozpoczyna się 3 września i potrwa do 13 września 2019r.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 

Plakat informacyjny

Kategoria:Pozostałe

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Państwo,
w związku z podpisaniem przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego informuję, że uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca 2019 r. Na godz. 8.00 zaplanowana jest msza św. w kościele parafialnym. O godz. 9.00 rozpocznie się uroczystość szkolna: pożegnanie 8 klasy, rozdanie nagród i świadectw z wyróżnieniem oraz rozdanie pozostałych świadectw przez wychowawców klas.
Przypominam, że w tym dniu nie ma opieki świetlicowej.

Łączę wyrazy szacunku,
Gabriela Lebek
dyrektor

Kategoria:Pozostałe

Dziękujemy za pomoc w organizacji jubileuszu szkoły

Drodzy Rodzice! Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy!

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu jubileuszu 120-lecia wybudowania szkoły.

Gorąco dziękujemy osobom prywatnym oraz firmom,  które udzieliły nam wsparcia. Pomoc finansowa, jaką otrzymaliśmy, umożliwiła pokrycie znacznej części kosztów związanych  ze zorganizowaniem uroczystości.

Wyrażamy ogromną wdzięczność za ofiarowanie szkole cennych dokumentów oraz przyniesienie  szkolnych fotografii, które umożliwiły  przygotowanie ciekawej wystawy historycznej.

Szczególnie gorące  podziękowania kierujemy do najstarszych absolwentów naszej szkoły, którzy poświęcili swój czas na  przekazanie  wspomnień, które   na zawsze  pozostaną jako żywy dokument historii szkoły.

Dziękujemy również orkiestrze oraz pocztom sztandarowym, które uświetniły naszą uroczystość.  Składamy podziękowania księdzu proboszczowi za odprawienie uroczystej mszy świętej.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych poświęconych jubileuszowi:

https://tarnowskiegory.pl/2019/05/120-lat-szkoly-w-pniowcu/
https://gwarek.com.pl/…/sztandar-na-120-lecie-szkoy-w-pniow…

https://www.youtube.com/watch?v=r5Xp8znties&t=76s&fbclid=IwAR2UNkh3lHEiAzf4NAfaCSX8gVvHHRvwuy0TXSLtTbd3RCouahrdddp2ldk

Kategoria:Pozostałe

Remont SOR

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem działalności  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

w dniach 13.05.br od godz. 0:00 do 15.05.2019 br. do godz 8:00

prosimy o rozpowszechnienie informacji oraz udostępnienie

posta ze strony Facebookowej https://www.facebook.com/szpital.wspsa/

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.

z  poważaniem:  Zarząd

                                    Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.

w Tarnowskich Górach

Kategoria:Pozostałe