Zostań Wolontariuszem

Szanowni Państwo, 

rozpoczęliśmy jeden z najważniejszych momentów dla SZLACHETNEJ PACZKI – poszukiwania Liderów i Wolontariuszy, bez których mądra pomoc dla potrzebujących nie będzie możliwa. To właśnie oni będą docierać do rodzin w potrzebie, samotnych seniorów czy dotkniętym przez los w prawie 700 lokalizacjach w całej Polsce, po to, by pomóc im wyrwać się z pułapki biedy, trudności i bezsilności i odzyskać godność.  

Jako SuperW można spełniać się na wielu płaszczyznach. Zaangażowanie się w pomoc w SZLACHETNEJ PACZCE to szansa na rozwój, zebrania nowych doświadczeń, wpływ na lokalną społeczność. 

Więcej informacji znajdą Państwo również na naszej stronie www.superw.pl  lub na https://www.facebook.com/slaskieszlachetnapaczka

 

Kategoria:Pozostałe

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

 Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. na terenie kraju trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

dział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

 • metodą samospisu internetowego

aplikacja dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/,

 • metodą wywiadu telefonicznego, dzwoniąc na infolinię spisową obsługiwaną przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99,
 • z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zbierane są następujące dane:

 • Charakterystyka demograficzna osób,
 • Aktywność ekonomiczna osób,
 • Poziom wykształcenia,
 • Niepełnosprawność,
 • Migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • Charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • Gospodarstwa domowe i rodziny,
 • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Osoby, które dokonały samospisu internetowego zachęcamy do udziału w „Loterii Narodowego Spis Powszechnego Ludności i Mieszkań”  https://loteria.spis.gov.pl/

Do wygrania cenne nagrody!

Kategoria:Pozostałe

XVIII Międzyszkolny Konkurs Literacki w ZSP 2 w Tarnowskich Górach

          W tym roku, ze względu na zaistniałą sytuację, nie możemy zaprosić uczestników do naszej  szkoły. Zmienimy też formułę naszego konkursu.

Do udziału  zapraszamy klasy IV- VIII, a także klasy III.

Uczestnik dokonuje wyboru jednej spośród następujących propozycji:

 1. Stworzenie krótkiego filmiku (maksymalnie 4 minuty) na temat PRZECIEŻ DAJEMY SOBIE RADĘ.
 • film powinien być rodzajem zapisu refleksji do sytuacji, w jakiej się znajdujemy
 • pomysł i technika dowolna , zależna od indywidualnego ujęcia tematu
 • film, oprócz obrazu, powinien zawierać komentarz od autora
 1. Stworzenie krótkiego filmiku ( nie dłuższy niż 3 minuty) na temat  JAK DOBRZE, ŻE MAM KSIĄŻKĘ w którym uczeń opowie o swojej ulubionej książce lub bohaterze literackim
 • sposób ujęcia tematu jest dowolny, zależny od indywidualnego podejścia autora
 1. Napisanie wypowiedzi w formie wpisu do pamiętnika pt. MÓJ ZWYKŁY DZIEŃ W TYM OSOBLIWYM CZASIE
 • wypowiedź powinna zająć co najmniej dwie strony formatu A4
 • może zawierać opisy sytuacji, myśli, refleksje, przemyślenia , komentarze
 • sposób i ton ujęcia tematu jest dowolny

CELE KONKURSU

1.Rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej.

2.Rozwijanie  zainteresowań literackich.

3.Zachęcenie do wyrażania opinii.

4.Promowanie talentów i zdolności uczniów.

KRYTERIA OCENY PRAC

1.Ciekawe ujęcie tematu świadczące o  bystrości, spostrzegawczości i szerokiej wyobraźni uczestnika.

2.Różnorodność i plastyczność zaprezentowanych obrazów.

3.Kultura języka – bogactwo środków, poprawność.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z klas III – VIII.
 2. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: I – uczniowie klas 3 – 5; II – uczniowie klas 6 – 8.
 3. Komisja konkursowa wyłoni osobno zwycięzców w kategorii „filmik” oraz „pamiętnik”-             – w każdej z powyższy kategorii wiekowych.

4 Zgłoszenie odbywa się poprzez wysłanie  skanu  karty uczestnika, a także  zgody rodziców  oraz podanie  w wiadomości  linku do nagranego filmiku/ przesłanie w postaci załącznika zredagowanego wpisu do  pamiętnika na adres: danuta.karst@zsp2tg.pl.

5.Wyniki  zostaną przesłane do dnia 21 maja 2021 roku  pocztą mailową na adres szkoły podany w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie. W wiadomości zostanie podany sposób przekazania nagrody.

6.Nagrody sponsoruje Urząd Miasta w Tarnowskich Górach.

7.Prace uczestników powinny zostać wykonane samodzielnie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu Literackiego w ZSP 2 w Tarnowskich Górach
 2. Oświadczenie_udzial_w_konkursie_RODO_2021

TERMIN  ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW

Udział w konkursie prosimy zgłaszać do dnia 7 maja 2021r.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają

 Joanna Frączek joanna.trader@wp.pl

 Danuta Karst  danakarst@gmail.com

Joanna Policht  policht_joanna@o2.pl

 Serdecznie zapraszamy

Kategoria:Pozostałe

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Tarnowskich Górach

 

ogłasza nabór do I klasy

na rok szkolny 2021/2022

 

Zgłoszenia uczniów do szkoły obwodowej

odbędą się

w terminie od 01.03.2021 r.

Rekrutacja uczniów spoza obwodu szkoły

w terminie od 10.05.2021r. do 21.05.2021 r.

Formularze do pobrania na stronie www Zespołu
w zakładce „Zapisy do szkoły”

ZAPRASZAMY!

tel.: 32-284-17-00

email: sp16@zsp2tg.pl

http://www.zsp2tg.pl/

facebook.com/Zespół-Szkolno-Przedszkolny-nr-2-w-Tarnowskich-Górach

Kategoria:Pozostałe

„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs).

CEL: Poprawa jakości procesu kształcenia w 12 Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 1867uczniów(897K) poprzez:

– organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami,

– organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

– wzrost kompetencji 288 n-li (260K) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

ZADANIA:

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

-zajęć wyrównawczych, rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań oraz pozaszkolnych, specjalistycznych, doradztwa edukacyjnego

-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

EFEKTY: Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w 12 Szkołach Podstawowych Gminy Tarnowskie Góry

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

Wartość całkowita 2 653 012,31 PLN

Dofinansowanie 2 387 711,08 PLN

w tym ze środków UE 2 255 060,46 PLN

 

Kategoria:Pozostałe