Remont SOR

Szanowni Państwo,

W związku z zawieszeniem działalności  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

w dniach 13.05.br od godz. 0:00 do 15.05.2019 br. do godz 8:00

prosimy o rozpowszechnienie informacji oraz udostępnienie

posta ze strony Facebookowej https://www.facebook.com/szpital.wspsa/

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.

z  poważaniem:  Zarząd

                                    Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.

w Tarnowskich Górach

Kategoria:Pozostałe

Egzamin ósmoklasisty

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tarnowskich Górach uprzejmie informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w wyznaczonych terminach. Uczniowie powinni pojawić się w szkole najpóźniej do godz. 8.30 w kolejnych dniach egzaminu.

Gabriela Lebek

Kategoria:Pozostałe

STRAJK

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tarnowskich Górach informuje, że Placówka przystąpiła do strajku. Nie ma lekcji, ale są zapewnione zajęcia opiekuńcze.
Gabriela Lebek

Kategoria:Pozostałe

Akcja strajkowa

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,

niniejszym informujemy, że w wyniku referendum przeprowadzonego w naszej szkole, większość głosujących wyraziła poparcie dla akcji strajkowej nauczycieli i pracowników oświaty, planowanej od 08.04.2019 r. (tj. najbliższego poniedziałku).

Akcja strajkowa zostanie prawdopodobnie rozpoczęta 8 kwietnia 2019 r. i będzie trwać do odwołania, co w konsekwencji doprowadzić może do braku możliwości zapewnienia opieki wszystkim uczniom w okresie jej trwania.

Dziękujemy Rodzicom i Opiekunom, którzy w tym okresie zapewnią swoim dzieciom opiekę we własnym zakresie.

W związku z brakiem informacji o potencjalnym strajku pracowników kuchni zwracamy się z prośbą o zaopatrzenie dzieci w drugie śniadanie i wodę mineralną.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jednocześnie liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie.

Dyrekcja

 

Kategoria:Pozostałe

Nabór do I klasy na rok szkolny 2019/20

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Tarnowskich Górach

ogłasza nabór do I klasy

na rok szkolny 2019/20 dzieci:

 

  • urodzonych w 2012 r.;
  • dzieci urodzonych w 2013 r., objętych rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat przedszkola lub szkoły w terminie

od 01.04.2019 r. do 12.04.2019 r.

w godzinach od 7.00 do 16.00

 

tel.: 32-284-17-00

email: sp16@poczta.onet.pl

facebook.com/Zespół-Szkolno-Przedszkolny-nr-2-w-Tarnowskich-Górach

Kategoria:Pozostałe

Akcja „Lekki Tornister”

Nr sprawy OZ.6116-1/19                                                                                                                                                              Bytom, dnia 25.01.2019r.

 

Dyrektorzy Szkół

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, informuje, że od stycznia br. na terenie województwa śląskiego rozpoczynają się działania edukacyjne, w zakresie profilaktyki wad postawy: „Lekki Tornister”. Działania mają na celu: podniesienie poziomu wiedzy, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów, konsekwentne zmieszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.

W związku z powyższym, w załączeniu przekazuje materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, celem rozpropagowania ( umieszczenie na stronie internetowej) w Państwa Placówce.

Nadmienię, że problem przeciążenia plecaków noszonych przez uczniów, szczególnie tych najmłodszych oraz zmniejszenie skali problemu w przyszłości, narzuca potrzebę edukacji i działań zaradczych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Bytomiu

mgr Jolanta Wąsowska

 

 

 

Kategoria:Pozostałe